Edunvalvonta

Suomen Yrittäjänaiset edistää jäsenistönsä toimintaedellytyksiä. Muistutamme naisyrittäjien arkeen liittyvistä kipukohdista, tuomme esille yrittämisen ja perheen yhteensovittamisen haasteita ja pyrimme parantamaan yrittäjänaisen sosiaaliturvaa. Otamme kantaa ajankohtaiskysymyksiin, osallistummme julkiseen keskusteluun ja vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Teemme yhteistyötä näiden tavoitteiden edistämiseksi eri toimijoiden kanssa monilla foorumeilla.

Edunvalvonnan tavoitteemme ovat:

  • perhevapaakustannusten tasaisempi jakaminen
  • arvonlisäveron alarajan nostaminen
  • yrittäjän tasa-arvoinen oikeus perhe-elämään sekä sosiaali- ja työttömyysturvaan
  • työllistämisen helpottaminen etenkin pienissä yrityksissä
  • naisyritysten kasvun ja kansainväistymisen kannustaminen
  • yrittäjänaisen tiedon lisääminen omasta sosiaali- ja eläketurvastaan
  • harmaantalouden torjuminen
  • sukupolvenvaihdoksen helpottaminen


Näitä tavoitteita edistämme yhteistyössä muiden yrittäjä- ja naisjärjestöjen kanssa. Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Lisäksi olemme naisyrittäjyyden asiantuntijaorganisaatio, joka antaa lausuntoja viranomaisille ja lainvalmistelijoille sekä kannanotoillaan ja tiedotteillaan osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun.

 

LUE LISÄÄ:

https://www.yrittajanaiset.fi/vaikuttaminen/tavoitteet/

#ksyn